Om personuppgifter

På Flygstolen Nordic AB webbplats kommer du att behöva lämna personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på flygstolens nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.

• att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara.
• att hjälpa dig med efterköpsservice.
• att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar.
• nyhetsbrev.
• uppgifter till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna passagerarnamn till flygbolaget vid bokning av flygbiljett.