Det är köparens och resenärens ansvar att:

  • Läsa och godkänna resevillkoren före köpet.
  • Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta vad gäller stavning av namn och titel samt att bokad tidtabell stämmer innan köpet genomförs. Genom att välja betalningsalternativ så bekräftar du de uppgifter som lämnats.
  • När köpet genomförts erhåller du din biljett per e-mail. Det är kundens ansvar att kontrollera så att antalet biljettnummer stämmer överens med antalet resenärer. Om er resa består av två enkelbiljetter ska varje passagerare ha ett biljettnummer per väg. Saknas det biljettnummer eller det är några andra oklarheter, ska Flygstolen kontaktas inom tre dagar.
  • Regelbundet bevaka den angivna e-postadressen, då all korrespondens från oss sker via e-post.
  • Kontinuerligt kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresa.
  • Kontrollera aktuella incheckningstider för hela resan.
  • Kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal din avresa sker från.
  • Kontrollera visumregler för din slutdestination samt vid eventuella mellanlandningar. Detta gör du via respektive lands ambassad och de flygbolag du reser med.
  • Kontrollera passregler samt passets giltighetstid
  • Kontrollera vilka vaccinationer som behövs inför resan.

Bokning

Uppge korrekt e-mailadress vid bokning. All kommunikation mellan Flygstolen och resenären efter bokning sker per e-mail. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera angiven e-mailadress mellan bokningstillfället och avresedatum. Vid bokning av tur och retur biljetter måste samtliga sträckor i biljetten utnyttjas i rätt ordning. Om resenären uteblir från någon sträcka, medvetet eller omedvetet kommer flygbolaget att avboka resterande delar av resan och ingen återbetalning görs på outnyttjade delar av resan.

Flygstolen erbjuder även tur och retur resor sammansatta av två enkelbiljetter. Där gäller varje enskild regel för var biljett för sig. Det framgår under bokningsskedet om biljetten består av två enkelresor. I de fall bokningen består av två enkelresor är kunden ansvarig för att kontrollera att biljetter och biljettnummer för båda resorna har mottagits. Elektroniska biljetten innehåller information så som flygnummer, avresa/ankomsttider och bokningsnummer till flygbolaget samt biljett nummer. Vi rekommenderar dig att ha tillgång till flygbolagets bokningsnummer under hela resan, antingen genom att skriva ut biljetten eller spara ner den i din mobil. Flygbolagen frågar sällan efter biljetten vid incheckningen, men du måste alltid kunnauppvisa ditt pass. Det är en god idé att ha tillgång till flygbolagets bokningsnummer om du önskar checka in online eller via de check-in stationer som finns på flygplatsen. Kontrollera så att samtliga resenärer har erhållit biljettnummer. Boardingkort kan skrivas ut hemma om incheckning sker online. I annat fall hämtas de ut vid incheckningsdisken på flygplatsen.

Flygstolen förmedlar produkter från olika leverantörer och ansvarar därför inte för händelser som har med resans utförande att göra. Exempel på detta är förlorat bagage, bagage som inte ingår i flygpriset, inställda flyg, tidtabellsändringar och flygbolagskonkurser. Detta ansvar ligger på flygbolagen och det är därför direkt till ansvarigt flygbolag kunden bör vända sig vid eventuella klagomål. Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på plats till ansvarigt flygbolag. Beställaren måste vara över 18 år för att göra en bokning med Flygstolen. Genom att använda Flygstolen.se så garanterar beställaren att denne har fyllt 18 år.

Namn på biljetter

På grund av flygbolagets hårda krav på säkerhet är det mycket viktigt att fylla i korrekt stavade namn på samtliga resenärer i bokningen. Det är köparens ansvar att kontrollera så att samtliga namn är korrekt stavade.

Förnamn: Ange första förnamn i passet även om detta inte är tilltalsnamn.
Efternamn: Ange samtliga efternamn enligt passet.
Smeknamn eller initialer godtas ej.

Har flera passagerare identiska förstanamn och efternamn (t.ex far och son) så ska även ett andra förnamn läggas in för att särskilja de båda åt.
Vid giftermål ska namnet i bokningen överensstämma med uppgifterna i det pass som kommer att användas vid resan.
Det är resenärens ansvar att namnen är korrekt stavade och angivna enligt passet.
Observera att bokningssystemet tar bort alla mellanslag och skiljetecken mellan namn. Å, ä och ö ändras enligt internationella alfabetet till å -> aa, ä -> ae och ö -> oe.

En flygbiljett är ett personligt dokument som inte går att överföra till annan person. När betalningsalternativ har valts och biljetten har ställts ut är det upp till flygbolagets regler huruvida namnändring är tillåtet. Det är kundens ansvar att informera sig om flygbolagets regler innan slutfört köp. I de fall flygbolaget tillåter namnändring/namnkorrigering tar Flygstolen ut en ändringsavgift utöver flygbolagets avgift. Denna ändringsavgift är beroende av vilket servicepaket du tecknat till i din bokning.

Servicepaket

Vi hjälper dig med att förboka specialmat, bagage samt kontrollera möjligheten för eventuell ombokning/avbokning/namnändring på din biljett (flygbolagets ändringsavgift tillkommer). Vi kontaktar flygbolaget för att få alternativ vid eventuella tidtabellsändringar etc.

Följande ändringsavgifter gäller för våra servicepaket:

Bas – Ändringskostnad 695 kr per biljett
Utökat – Ändringskostnad 295 kr per biljett
Komplett – Ändringskostnad 0 kr per biljett

Betalning

Observera att samtliga betalningssätt är bindande när du gjort ditt val. Flygstolen tar emot kortbetalning med VISA, MasterCard och Maestro. Samtliga kortbetalningar hanteras via Ingenico och Worldpay, som har samma säkerhetskrav som bankerna och är certifierade av både svenska och utländska banker och kortföretag.
När betalningen slutförs med kreditkort kommer summan att debiteras omgående.
Flygstolen förbehåller sig rätten att neka kortbetalning då misstanke om kortbedrägeri föreligger. Vid misstanke om brott kan krav på legitimering av betalning krävas.

Tekniska problem

Flygstolen reserverar sig för eventuella tekniska problem, datafel, prisfel och ändringar utförda av våra leverantörer som ligger utanför vår kontroll. Det kan t.ex vara flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga, tidtabellsändringar eller felaktiga priser som orsakats av datafel. Vi förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar under våra ordinarie öppettider kontakta dig för eventuella ändringar av gjord bokning. Uppstår det problem under eller i samband av en helg kontaktar vi dig nästkommande vardag.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för transporter enligt distansavtalslagen. Vi har heller ingen 24 timmarsregel som vi kan tillämpa på våra bokningar. När betalningen är genomförd och biljetten är utställd har vi inga möjligheter att ändra biljetten utan måste följa ombokning/avbokningsregler från flygbolagen.

Avbokning

Flygstolen följer flygbolagens regler vilka vanligtvis är mycket restriktiva, det vill säga ingen återbetalning kan ske. Vid återbetalning av enbart flygskatter utbetalas endast en liten del av dessa då det i skatterna ingår bränslekostnader och andra avgifter som flygbolagen inte återbetalar.

Flygstolen tar en administrativ avgift på 350 SEK/biljett på de skatter som flygbolaget återbetalar. Återbetalning görs från flygbolagen och hanteringstiden är generellt mellan 5-12 veckor. Vid återbetalning sker detta till samma betalmedel (kort) som resan betalades med. Förbrukningsavgifter som ombokningsbar biljett, bagage, avbeställningsskydd, sms och serviceavgift återbetalas inte.

Avbokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på ursprunglig bokning. Resan är avbokad först när Flygstolen bekräftat avbokningen. Bokningsnummer måste anges vid avbokning. Detta är för att skydda dig som kund så att ingen obehörig ska få tillgång till din resa. För avbokning utanför Flygstolens öppettider, vänligen kontakta flygbolaget direkt. Flygstolen återbetalar aldrig delvis använd biljett.

Avbeställningsskydd

Resenären har en möjlighet att köpa till avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det finns två alternativ att välja mellan, Avbeställningsskydd samt Avbeställningsskydd Plus. Regler och villkor för dessa avbeställningsskydd anges när man väljer och lägger till dessa i bokningsflödet.

Dubbelbokning

Det är resenärens ansvar att säkerställa att eventuella dubbelbokningar avbokas oavsett var den är gjord.
Resenären riskerar annars att flygbolaget utan förvarning avbokar giltig biljett om resenären ligger inbokad på samma flight flera gånger, även om endast en bokning är betald. Flygstolen ansvarar inte för flygbolagens avbokningar eller utebliven återbetalning i samband med detta.

Ombokning

I de fall flygbolaget tillåter ombokning tar Flygstolen ut en ändringsavgift utöver flygbolagets avgift. Denna ändringsavgift är beroende av vilket servicepaket du tecknat till i din bokning. Alla ombokningar görs per telefon eller via vår chatt. Tänk på att ha ditt kort tillgängligt för betalning av ombokning när du kontaktar oss då inga ändringar sker förrän betalningen är oss tillhanda. Ombokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på ursprunglig bokning eller ombokning, beroende på vilket som infaller först. Ingen ombokning är genomförd förrän ombokningskostnaden är betald och Flygstolen har skickat ny biljett. Bokningsnummer måste anges vid ombokning. Detta är för att skydda dig som kund så att ingen obehörig ska få tillgång till din resa. För ombokning utanför Flygstolens öppettider, vänligen kontakta flygbolaget direkt.

Tidtabell

Alla tider anges i lokala tider för respektive flygplats. Tiderna som anges vid mellanlandning är godkända bytestider, uträknade av flygbolagen tillsammans med flygplatsen. Uppstår försening som leder till att kunden missar anslutningen på en genomgående biljett är det flygbolagets ansvar att hjälpa kunden till sin slutdestination. Vid bokning av separata biljetter har flygbolaget inget ansvar vid missad anslutning på grund av försening. Det är då kundens ansvar att kontrollera att det är tillräckligt med tid för byte mellan flygen. Eventuella marktransporter och övernattningar under resans gång ingår inte i biljettpriset. Det är resenärens ansvar att kontrollera tidtabell innan bokning.

Teknisk mellanlandning

Att åka direktflyg kan innebära att flyget går ner på vägen för att t ex tanka. Vi markerar denna mellanlandning på jundens bekräftelse som ”Teknisk mellanlandning”. Vid teknisk mellanlandning är det kundens ansvar att kontrollera var den sker och om särskilda visumkrav finns.

Tidtabellsändring

Flygbolaget kan med kort varsel ändra flygtider och ställa in flyg. Detta ligger utanför Flygstolens kontroll. Sker tidtabellsändringen innan avresa mailas en ny tidtabell med aktuell information till den email adress som uppgetts vid bokningstillfället. Om tidtabellsändringen inte godtas av resenären måste detta meddelas till Flygstolen omgående. Flygstolen ansvarar ej för tidtabellsändringar eller inställda flyg gjorda av flygbolagen. Vi förmedlar endast den nya tiden och sedan gäller flygbolagets villkor för ändringar och eventuell återbetalning om ny tidtabell inte godtas av kunden.

Sker ändringen efter utresa är det svårt för Flygstolen att meddela detta. Det är resenärens ansvar att informera sig om korrekt tidtabell för ut- och hemresa. I de fall flygbolaget erbjuder återbetalning på grund av tidtabellsändring tar Flygstolen ut en administrativ avgift på 250 sek/biljett. Bagage, avbeställningsskydd, ombokningsbar biljett, serviceavgift, sms, förbokad sittplats samt försäkringar återbetalas ej. Återbetalning görs från flygbolagen och hanteringstiden är mellan 5-12 veckor.

Har du bokat en tur och retur resa som består av två enkelresor och det inträffar en tidtabellsändring eller inställt flyg på en av dina resor, är det inte tillåtet att ändra eller avboka den andra resan med anledning av detta, då resorna i flygbolagets ögon inte hänger ihop.

Flygstolen kan inte hållas ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. Flygstolen förmedlar endast flygbiljetter och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg.

Reseförsäkring

Observera att du tecknar din försäkring direkt med Europ assistance och inte med Flygstolen. Vid eventuella frågor gällande din försäkring kontakta Europ assistance.

Ytterligare resedokument

Det är viktigt att i god tid före avresa kontrollera vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål som kommer att besökas. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land. För vissa länder finns det särskilda bestämmelser där du ska kunna visa upp en giltig returbiljett och/eller att passet ska vara giltigt minst sex månader efter hemkomst. Det är resenärens ansvar att kontrollera vad som gäller för respektive land. För närmare information kring vilka visumregler som gäller till det land du ska resa kontakta respektive lands ambassad.

Alla resor till/via USA kräver ett godkänt inresetillstånd (ESTA) samt maskinläsbart pass. Ansök om ESTA senast 72 timmar innan avresa.Skulle din ESTA-ansökan inte godkännas måste du kontakta amerikanska ambassaden för visum.

Vaccinationer

Det är resenärens eget ansvar att inneha vaccinationer och andra formaliteter som krävs för att resa till aktuellt land. Eventuella kostnader i samband med detta betalas av resenären.

Incheckning

Det är den enskilda flygplatsen och/eller flygbolaget som bestämmer hur långt före avgång som incheckning ska ha skett. Den ökade säkerhetskontrollen på alla flygplatser i världen har medfört att dessa tider numera är mycket längre än tidigare. Var därför uppmärksam på när incheckning senast ska ske för just din resa.

Många flygbolag erbjuder tjänsten att checka in online fr.o.m. ca 22 timmar före avresa via deras hemsida. Du behöver vanligtvis flygbolagets bokningsnummer och/ eller biljettnummer. Det är kundens ansvar att informera sig om flygbolaget tar ut några extra avgifter i samband med incheckning.

Resa med barn

Det är viktigt att rätt ålder anges på alla barn som följer med på resan. Deras ålder kommer att kontrolleras av flygbolaget. Observera att det är barnens ålder vid hemresedatum som gäller. Om barnet fyller två år under resan ska barnet bokas som över två år. Samma sak gäller om resenären fyller tolv år under resan. Denne skall då bokas som vuxen. Barn över två år måste ha egen stol. Det är resenären/beställarens ansvar att kontrollera om speciella intyg behövs för personer under 18 år som reser utan målsman.

Ensamåkande barn

Flygstolen kan aldrig garantera att flygbolaget accepterar ensamåkande barn. Förfrågan måste först göras till flygbolaget innan vi kan bekräfta och utfärda biljetten. Flygstolen tar ut en hanteringsavgift på 395 kr.

Vi behöver veta namn, adress, telefonnummer samt relation på de personer som hämtar/lämnar barnen på flygplatsen. På flygplatsen måste ett Handling Advice fyllas i så vi rekommenderar att vara i god tid på flygplatsen. Denna service medför en kostnad som betalas direkt till flygbolaget vid incheckning.

Förboka plats ombord

Vi kan erbjuda platsbokning ombord mot betalning med vissa flygbolag, i de fall detta är möjligt framgår det i bokningsprocessen. Reser du ensam kan du välja mellan fönster- eller gångplats. Reser du med sällskap så bokar vi in er tillsammans på bästa tillgängliga platser. Vi kan inte förboka sittplatser på en specifik rad, med extra benutrymme eller vid nödutgång. För resor till annan världsdel kan sittplats vanligtvis inte förbokas på anslutningsflyg inrikes eller inom Europa.

Flygbolaget har rätt att ändra sittplatsen ombord utan att meddela oss eller dig som resenär. Vi kan inte garantera att den önskade sittplatsen blir bekräftad hos flygbolaget. Om din önskade sittplats inte kan tillhandahållas av flygbolaget återbetalas inte avgiften för tjänsten. När bokningen är betald kommer vi att framföra ditt önskemål till flygbolaget. Det kan dröja ett par dagar innan din platsbokning bekräftats av flygbolaget. Observera att det inte är möjligt att ändra vald plats samt att avgiften för platsbokning aldrig är återbetalningsbar.

Bagage

Det är resenärens ansvar att kontrollera bagageregler. För att läsa om fullständiga villkor gällande handbagage och incheckat bagage rekommenderar vi dig att kontrollera på respektive flygbolags hemsida.
Bagageavgiften är aldrig återbetalningsbar. Flygstolen ansvarar inte för förlorat eller skadat bagage. Eventuella fel ska påtalas omedelbart på flygplatsen till flygbolagets representant.

Eventuellt specialbagage behöver förbokas hos flygbolaget och kan göras via oss på kundtjänst. Det vi behöver veta är då vad det är för bagage, vem som ska ha med det och måtten på bagaget, höjd, bredd och längd + vikt. Flygstolen tar en hanteringskostnad utöver flygbolagets avgift. Flygbolagets kostnad hittar du på respektive flygbolags hemsida. Avgiften för detta specialbagage betalas alltid direkt till flygbolaget. Ibland ingår det i den totala vikten som man får ta med sig och ibland kostar det motsvarande ca 300-700 kr per resväg. Till specialbagage räknas t ex: skidor, golfbag, vapen, musikinstrument, djur etc. Observera att vissa, mindre, flygplanstyper inte kan ta emot större specialbagage.

Flygstolen tar en extra serviceavgift på 395 kr för hantering av specialbagage samt djurförfrågningar . Dock kan Flygstolen bara göra en förfrågan till flygbolaget om specialbagage samt djur , men kan aldrig garantera att förfrågan godkänns förrän vi har mottagit bekräftelse från flygbolaget.

Babybasket

Babybasket är möjligt för resor inom Europa. Reser du på långflygningar med din baby finns möjlighet att förboka en sk. babybasket. Detta kan inte garanteras då flygbolagen endast har ett fåtal sådana till förfogande. Vi behöver information om vikt och längd på babyn vid resetillfället. Det finns olika max på vikt / längd beroende på vilket flygbolag man reser med, men dom flesta bolag har maxvikt på 8-9 kg. Hos Thai Airways är babybasket inte möjligt för barn över 6 månader. Flygstolen kan aldrig garantera att förfrågan gjord till flygbolaget godkänns. Servicepaketet återbetalas inte vid avbokning eller om flygbolaget nekar din förfrågan.

Resegaranti

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via länkar på denna webbplats omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag Flygstolen Nordic AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via länkar på denna webbplats senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag Flygstolen Nordic AB kommer de resetjänster emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Flygstolen Nordic AB i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Flygstolen Nordic AB som inte fullgörs som en följd av Flygstolen Nordic AB obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Hotell

Observera att du genomför din hotellbokning direkt med Expedia eller Booking.com (detta anges på din bokning) och inte med Flygstolen. Vid frågor om din bokning kontakta Expedia /Booking.com

Hyrbil

Observera att du genomför en bokning direkt med Rental cars och inte med Flygstolen. Läs noga igenom den produktinformationen som finns innan bokning. Vid frågor kontakta Rental cars.

Reklamationer

Eventuella problem eller anmärkningar under resans gång ska framföras direkt till leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell). Fås ersättning eller kompensation direkt av leverantören förfaller normalt rätten till ersättning i efterhand. Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantör ställs direkt till Flygstolen för utredning senast 2 månader efter hemkomst. Hanteringstiden för reklamationer är ca 2 månader.

Tvistlösning

För att få en tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Flygstolen medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: ec.europa.eu/odr.

Flygstolen.se använder cookies

De används för olika ändamål. Genom att klicka på ”Alla kakor” samtycker du till vårt Integritets- och cookiepolicy och vi kommer att erhålla icke-funktionella cookies. Via dessa icke-funktionella cookies kan Flygstolen.se interagera med dig på en annan webbplats baserat på de sidor du har besökt.

Visa mer
Alla cookies Nödvändiga cookies